ข่าวสารและกิจกรรม

ความก้าวหน้างานโครงการประจำเดือน มีนาคม 62
ความก้าวหน้างานโครงการประจำเดือน มีนาคม 62 ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างแล้ว 531 วัน  1. Zone Tower (อาคารศูนย์ฯ) ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ถึงชั้น 8 คิดเป็น 100 % 2. Zone Podium (อาคารจอดรถ) ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ถึงชั้น 5 คิดเป็น 80 % แผนงานเดือนถัดไป Zone Tower แล้วเสร็จ ถึงชั้น 10 และ Zone Podium แล้วเสร็จ ถึงชั้น 6
อ่านต่อ ดูทั้งหมด
ความก้าวหน้างาน เดือน กุมภาพันธ์ 62
ความก้าวหน้างาน เดือน กุมภาพันธ์ 62  โครงการดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 28 ก.พ. 2562 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างมาแล้ว 500 วัน ความก้าวหน้างานปัจจุบันถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คิดเป็น 24.28 % โดย งานโครงสร้าง Zone Tower แล้วเสร็จ ถึงชั้น 5, และ งานโครงสร้าง Zone Podium แล้วเสร็จ ถึงชั้น 4M แผนงานเดือนถัดไป  ดำเนินการ Zone Tower แล้วเสร็จ ถึง ชั้น 8 และ Zone Podium แล้วเสร็จ ถึงชั้น 6  
อ่านต่อ ดูทั้งหมด
ความก้าวหน้างาน เดือน มกราคม 62
ความก้าวหน้างานโครงการ เดือน มกราคม 62 1. งานโครงสร้างพื้นชั้น 3 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % 2. งานโครงสร้างพื้นชั้น 3M : ดำเนินการแล้ว 30 % 3. งานโครงสร้างพื้นชั้น 4 : ดำเนินการแล้ว 10 % % ความก้าวหน้างานโครงการ ถึงเดือน มกราคม 62 : 22.736% แผนงานเดือน กุมภาพันธ์ 62 คาดแล้วเสร็จถึงชั้น 4M  
อ่านต่อ ดูทั้งหมด


ภาพการก่อสร้างและวีดีโอ

ภาพการก่อสร้าง       วีดีโอการก่อสร้างบริหารโครงการสัญญาจ้าง งวดที่1
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
สัญญาจ้าง งวดที่2
ประจำเดือน ธันวาคม 2560
สัญญาจ้าง งวดที่3
ประจำเดือน มกราคม 2561
สัญญาจ้าง งวดที่4
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สัญญาจ้าง งวดที่5
ประจำเดือน มีนาคม 2561
สัญญาจ้าง งวดที่6
ประจำเดือน เมษายน 2561
สัญญาจ้าง งวดที่7
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
สัญญาจ้าง งวดที่8
ประจำเดือน มิถุนายน 2561
สัญญาจ้าง งวดที่9
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
สัญญาจ้าง งวดที่10
ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ดูทั้งหมด